Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit…
tot het bijwonen van de clubavond op dinsdagavond 22 oktober 2019
Waar: Ver.Gebouw Hollandia, Nanne Reijnstraat 16 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.

Deze clubavond zal in het teken staan van de aankomende onderlinge tentoonstelling 21, 23 en 23 november.

Agenda
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen & ingekomen stukken
4 Notulen 21 maart 2019 en 17 september 2019
5 Ballotage
6 Bespreking komende tentoonstelling (21-23 nov)
7 Inleveren TT-inschrijfformulier
8 Pauze met verloting
9 Kweekervaringen, graag plaatjes meenemen op USB-stick
10 Rondvraag
11 Sluiting

Graag tot ziens op 22 oktober! Het BEO-bestuur

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken, in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!