Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste vogelliefhebbers,
Alweer een nieuwsbrief zult u wel denken! Een andere manier om de leden en adverteerders te bereiken in deze tijd is er niet. In de vorige
nieuwsbrief, 3 week geleden, trof u een belangstellingsregistratie aan
voor een keuring van uw vogels in plaats van de tentoonstelling, die was
afgelast. 10 leden schreven hierop in en dat leverde zo’n 140 vogels op,
redelijk verdeeld over de 3 groepen. Technisch kon het dus. Het bestuur
vond de extra kosten goed uit te leggen. De locatie leverde ook geen problemen op. Toch hebben we besloten het NIET door te laten gaan. Verrekte jammer maar gezien de situatie van dit moment rond Corona een goed
uit te leggen beslissing. We willen niemand enig risico laten lopen. Alle
verdere activiteiten, inclusief de feestavond in januari gaan ook niet door.
Om toch nog iets met de gefokte vogels van de leden te gaan doen organiseren we op 2 februari een tafelkeuring voor tropen en parkieten. Dit is
een ingelaste en dus extra avond. De jaarvergadering staat een maand later op de agenda. Als de leden dat willen kunnen we ook in april nog een
avond houden. Uiteraard moet het wel kunnen! U treft hierbij nog de
nieuwsbrief aan van het District Friesland. Om alle leden kennis te laten
nemen van alle ontwikkelingen die er ook in Nederland gewoon wel zijn
binnen de bond. Anders was dit alles aan u/jullie meegedeeld op een ledenvergadering. Ik wens u en uw naasten een goede gezondheid toe
en…… wees voorzichtig!
Met sportgroet Sicco Veenstra.

Van de Keurmeestervereniging en Technische commissie zang lag er het voorstel om de zang los te koppelen van de nationale kampioenschappen. Daar is gezien de specifieke zorg en aandacht mee ingestemd. De waterslagers moeten in Rijssen, de
harzers in Dordrecht en timbrados in Lutjebroek hun zang laten horen. De uitslagen worden in de catalogus van de NK meegenomen.
Henk van der Wal heeft een uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden van de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & Wetgeving van de NBvV. Als deze commissie niet aan de bel blijft trekken bij het ministerie dan “overkomen “ onze bond en haar
leden wetgeving en verordeningen op het gebied van dierenwelzijn. We lopen dan achter de feiten aan. Henk vraagt tot slot
medewerking van fokkers voor het beschrijven van het leven van vogels voor de Monografie Communicatie met vogels. Voor
leden die hun vogels regelmatig observeren een leuke vraag en erg leerzaam om het gedrag van je vogels te beschrijven.
Neem gerust contact met hem op, ook dat mag via mij.
Het districtsbestuur

———————————————————————————————————————–

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————