Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste vogelliefhebbers, De eerstvolgende vergadering duurt nog wel een poosje(17 sept.) maar toch al vast even een nieuwsbrief. Deze gaat niet over de kweek of hete zomer! In de mail kregen jullie eerder al de oproep om je op te geven als vrijwilliger/helper bij de Mondial begin januari. Ook treffen jullie hierbij een oproep aan van de andere BEO, Bird Experience Oirschot, om deze jaarlijkse show te bezoeken. Nu we ook leden hebben met alleen maar vruchten en insecten etende vogels een kans om deze prachtige show met elkaar te bezoeken. Wat het bestuur graag zou willen is dat we als vereniging gaan helpen in Zwolle. Het staat je natuurlijk vrij om jezelf met het opgaveformulier als vrijwilliger te melden bij het bondsbureau. Om met de BEO te helpen heb ik 3 mogelijkheden uitgezocht. Het vouwen van de kooien en opbouwen van de show van 20/12/18 t/m 3/1/19, 6 en 7 januari voordragen, 14 en 16 januari afbouwen. Je kunt je hiervoor opgeven bij Roel de Jong en bij Sicco Veenstra. 0515-574437 (roelhannie@ziggo.nl) 0515-573722 (siccoveenstra@hotmail.com)

Het bestuur vergadert op 27 augustus. We willen dan graag weten wat we als BEO kunnen doen in Zwolle.

Namens het bestuur Sicco Veenstra.

————————————————————————————————————————

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————