Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste BEO leden
Een nieuwsbrief midden in de zomer! Wat zou daar nu in moeten staan. Het bestuur wil wel wat aan haar leden kwijt. We hebben op zaterdag 25 mei met 15 personen ons BEOuitje gehad. We zijn in Vogelopvangcentrum World of Birds in Erica geweest en Park Taman Indonesia in Kallenkote, afgesloten in de Wok Bolsward. Bere gezellig, goed georganiseerd en zonder ongelukken verlopen. Geert heeft een verslagje gemaakt. Zoals jullie weten zijn we als bestuur bezig met zoeken naar een andere locatie voor onze ledenvergadering en tentoonstellingen. Ons Gebouw wordt ons domweg te duur. We hebben in de voorjaarsvergadering besloten om rigoureus in de prijzen te gaan snijden. Naast de kosten van deze prijzen is ook de huur van Ons Gebouw een hele hoge kostenpost. De financiële overleving van de BEO staat als we zo doorgaan binnen een jaar of 5 op het spel. We moeten dus meer doen. Als bestuur zijn we in onderhandeling met het bestuur van de Muziek en showband Hollandia in Bolsward. Hollandia heeft een eigen verenigingsgebouw aan de Nanne Reijnestraat 16. We kunnen daar met onze show, de feestavond en ledenvergaderingen terecht. We betalen daar ruim 50% minder voor ongeveer dezelfde faciliteiten. Op 25 mei zijn we met elkaar voor de Wok naar ditgebouw geweest. Het t.t. bestuur begon direct met uitpassen van de zaal. De bar werd geïnspecteerd, de keuken, alsmede de toiletten. Kortom de aanwezige leden waren direct enthousiast, echter niet iedereen is zo enthousiast. Bijkomend voordeel is dat we ons materiaal daar op de zolder mogen opslaan. Het bestuur heeft dan ook besloten om in te gaan op de uitnodiging van Hollandia. De ledenavonden gaan naar de dinsdagavond. Op 1 juni zijn we met een man of 6 bij Jules Bekema op Spreeuwenstein geweest met de bedoeling ons materiaal te controleren, op te knappen of op te ruimen. De Beo staat ook voor verzamelen. Wat hebben we veel spullen/troep. We hebben grofweg wat spullen uitgezocht om te verkopen. We willen onze stellingen graag een verfje geven maar hebben dat uitgesteld tot volgend voorjaar. Eerst in november onze show en het materiaal met een kleine reserve op zolder in ons “nieuwe “ BEOgebouw.Ik wens jullie een prachtige zomer toen. Gerard heeft nog nooit zoveel ringen besteld als in 2018-2019. Dus ook een hele goede fok toegewenst.

Sicco Veenstra.


 

Wilt u graag kanaries enten Dan graag half juni aantal opgeven bij Gerrit Feenstra 0515-574988 of bij Thijs Bartsma 0652457207

———————————————————————————————————————–

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————