Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste BEO-mensen
Het bestuur is eindelijk weer een keer fysiek bij elkaar geweest, in de tuin bij mij thuis. Dat voelde goed. Helaas kunnen we dat voor de BEO-leden niet waarmaken. We hebben alle activiteiten dan ook geschrapt. Hoe graag we ook een activiteit willen organiseren en hoe graag we jullie weer willen ontmoeten, Covid-19 is nog niet uitgewoekerd. Wel vinden jullie bij deze nieuwsbrief een voorstel om toch vogels te laten keuren. Dat is met inachtneming van alle voorschriften een mogelijkheid om toch iets voor de leden te doen. Omdat er wel een kostenplaatje aan hangt willen we graag weten wat we kunnen verwachten. Er moeten wel voldoende vogels aangeboden worden per keurmeester(s) anders moeten we alsnog beslissen om ook dit voorstel niet door te laten gaan.
Hierbij wel de oproep om voor 1/10 a.s. bij Roel te reageren. We moeten daarna nog van alles organiseren, m.n. de keurmeesters.
We leven wel in een hele rare tijd, we maken deel uit van de wereldgeschiedenis. Deze pandemie zal nooit worden vergeten en ongetwijfeld in de geschiedenissites en -boeken worden beschreven.
Gelukkig gaat het hier in Friesland redelijk goed en kunnen we ons behoorlijk vrij bewegen. De beperkingen komen zodra je elkaar ontmoet of een gebouw betreedt! We worden gedwongen rekening met elkaar te houden. Ik denk dat het voor de vogelliefhebbers wel heel mooi is dat we deze hobby hebben. Voor mij persoonlijk is het wel een dagelijkse uitlaatklep, hoewel het aantal jonge vogels flink tegenvalt. Van andere bestuursleden is de situatie ongeveer gelijk. Minder vogels maar wel de nodige verhalen. Gerard herinnerde ons er nog even aan wel tijdig ringen te bestellen voor 2021. De ringbestelling loopt in ieder geval flink achter.
Ik heb de eerste contactavond gemist maar was wel erg nieuwsgierig naar de fok resultaten.
Bij de NBvV. en in ons district gebeurt natuurlijk ook van alles. De nieuwsbrieven komen maandelijks in de mail van het bestuur. Je kunt ze heel gemakkelijk terugvinden op de site en facebook van ons district. https://www.facebook.com/DistrictFrieslandNBvV/ en http://www.districtfriesland-nbvv.nl/ Wij informeren jullie zo veel mogelijk per nieuwsbrief en op de BEO-website. Wat van belang is om te weten is dat de Friese Kampioenschappen 2020 is afgelast in Friesland zijn nog 4 afdelingen die nadenken om de onderlinge show door te laten gaan. De andere afdelingen hebben net als de BEO alles gecanceld. Volgende week is er weer een Bondsraad. Op de agenda staat het wel/niet door laten gaan van het NK. Uit de begroting blijkt dat er een behoorlijk groter financieel verlies te verwachten zal zijn! De voorbereidingen gaan nog steeds door maar de begroting laat door alle extra
maatregelen kennelijk een behoorlijk negatief resultaat zien. Ik heb me persoonlijk voor zowel deelname als vrijwilliger afgemeld voor dit NK. Ik sta hier dan ook beslist niet positief in. Ik weet dat de bonden van de landen om ons heen alle show-activiteiten hebben afgezegd. Vandaag hoorde ik dat ook de wereldshow in Spanje geen doorgang zal vinden.
Ik wens jullie allemaal met jullie naasten een goede gezondheid toe, pas goed op jezelf en in dit geval ook op de ander!
Jullie treffen ook een artikel aan uit de krant van ons lid en zoals je kunt lezen “Sneekology-student” Johannes de Blauw uit Sneek. Het (vogel) plezier spat van de foto af. Hele mooie promotie van onze hobby!!
Met sportgroet Sicco Veenstra

GEEN TENTOONSTELLING, MAAR WEL EEN KEURING??
Laat uw stem horen!!!!!!!!!!
In de bestuursvergadering van 15 september j.l. is besloten om de
tentoonstelling van 2020 niet door te laten gaan.
De verplichtingen die we moeten aangaan om op verantwoorde wijze een TT in
de huidige tijd te organiseren is niet op te brengen.
Om onze leden toch iets te bieden en ook de binding onderling te behouden,
alhoewel bescheiden, is het voorstel vanuit het bestuur om toch een keuring
op te zetten.
Dit zal gebeuren in 3 dagen indien er voldoende animo is. ( zie schema
hieronder )
Op elke dag zullen er dan 1 of 2 keurmeesters aanwezig zijn, afhankelijk van de
inschrijving (80 % van de keurmeesters is bereid om te keuren).
Omdat er onder onze leden misschien ook mensen zijn die onder deze
omstandigheden niet mee willen doen, doen wij hierbij een oproep aan de
vaste of nieuwe inzenders hun mening te geven.
De categorie waaronder u mee kunt doen is : 1e dag kanaries, 2e dag tropen,
3e dag parkieten.
Om dit te organiseren vragen wij u of u mee wil doen en in welke
categorie en met hoeveel vogels. ( meerdere categorieën mogelijk )
Dit is bepalend voor het wel of niet door laten gaan.
Uw opgave kunt u doen bij R.de Jong tel: 06-47661289 of per mail naar
roelhannie@ziggo.nl en wel voor 1 oktober.
Onderstaande de opzet van de keuring.
Keuring in 3 dagen: Opbouwen woensdag 25 november
26 November donderdag: keuring Kanaries
inbrengen 25 november 18.00 – 20.00 uur
afhalen 26 november 16.00 – 17.00 uur
27 November vrijdag keuring: tropen, eur. Cultuurvogels, duiven en kwartels
Inbrengen 26 november 18.00 – 20.00 uur
Afhalen 27 november 16.00 – 17.00 uur
28 november keuring: parkieten
Inbrengen 27 november 18.00 – 20.00 uur
Afhalen 28 november 16.00 – 17.00 uur.

———————————————————————————————————————–

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————