Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste mensen,
Winter in Friesland, dus ijs in de drinkbakken van de vogels. Koude en vorst deert de vogels ogenschijnlijk niet, als ze maar dagelijks te drinken krijgen. Parkieten en papagaaien redden zich ook met een stukje ijs of een bekje sneeuw. Dat betekent dus dagelijks de bakken omkeren en het ijs eruit kloppen. Ruim een week eerder zag ik de valken al paren en werd het blok bezocht, ze hebben het nu druk met overwinteren en de eieren komen later wel. Toch hoorde ik van fokker dat hij jonge valken had in januari. Toen was het erg zacht en dus hebben die valken de eerste ronde hartje winter gedaan. Het blijft en beetje vreemd om dat te schrijven. Binnen, heb ik de eerste 10 jonge agaporniden geringd. Ik had de nestkasten rond de kerst gegeven. Half januari heeft Wim mijn verlichting aangelegd en nu dus de eerste jongen geringd. Ik ben er blij mee. Ik hoorde van enkele BEO-leden dat er al jonge kanaries en jonge tropische vogels geringd waren. Het kweekseizoen is dus volop aan de gang. Na de nationale kampioenschappen in Zwolle geeft dat de nodige rust. Ik las in de nieuwsbrief van de NBvV dat de vrijwilligers van Zwolle en daarna de wereldkampioenschappen in Cesena bekaf waren. Er is dan ook erg veel werk verzet door heel veel vrijwilligers. Wat zijn we samen tot veel in staat! Gelukkig hebben het bondsbureau dat professionele ondersteuning geeft, anders kon dit allemaal niet. Het BEO-bestuur komt met een voorstel naar de jaarvergadering over het prijzensysteem. Langdoorgaan op dezelfde wijze kan niet en betekent over een jaar of 3 a 4 dat de kas clubleeg zal zijn. Dat willen we voorkomen natuurlijk. Het Districtsbestuur heeft zich gebogen over het tegenvallende aantal inschrijvingen op de Districtstentoonstelling in Balk. In plaats van 1200 vogels in andere jaren nu maar 650. Er komt een voorstel naar de afdelingen om deze belangrijke tentoonstelling naar het model van Drenthe te organiseren. U hebt daarover kunnen lezen in Onze Vogels van januari. Daar werd het tegenovergestelde bereikt en wordt de D-TT elk jaar door dezelfde mensen in dezelfde zaal georganiseerd. In Friesland hebben we het aanbod gekregen om bij de sierduivenshow in Drachten aan te sluiten, gratis!! Ook dat moet onderzocht worden. Bedoeld voorstel komt binnenkort naar de afdelingen en ook daarover moet gesproken/beslist worden. Binnen de Bondsraad werd de nationale show in Zwolle geëvalueerd.
Na Apeldoorn was dat wel even anders en was het vooral wennen aan de nieuwe locatie. Het inbrengen was een succes. Met de auto in de voorste hal en daarna binnen uitladen werd als erg positief ervaren. De ver- /belichting van de vogels was onder de maat. De bondsraad heeft voorlopig ingestemd met de aanschaf van “eigen “ verlichting. Het huren kost nu dik €6000,-, dat kunnen we in bijna 2 jaar terugverdienen door er zelf in te voorzien. Gemiddeld kreeg Zwolle een 7, dus daar kunnen we verder mee. Overige zaken kunt u weer lezen in de volgende OV. Dan is de bond nu volop bezig met de voorbereidingen van de wereldkampioenschappen in januari 2019 in Zwolle. Nu al zijn de hotels in de omgeving van de IJsselhallen volgeboekt. Dat belooft dus nogal wat. In december wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om dik 25000 kartonnen kooien te vouwen!! Alle vogels komen daar namelijk in. De COM. heeft de voorfrontjes zelf. De vouwpakketten voor de kooien moeten handmatig verwerkt worden. Daarvoor is de kerstvakantie ingeruimd. Tot slot wens ik u/jullie een mooi kweekseizoen. Nu eerst de schaatsen nog even onder binden.
Met sportgroet Sicco Veenstra.
——————————————————————————————————————-

_________________________________________________________________________
Hierbij nodigen wij u uit…

tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandagavond 26 maart a.s.
Waar: “Ons Gebouw”, Broereplein 7/8 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.

Op deze alweer laatste ledenavond van het seizoen 2017/2018 staat in het teken van de jaarvergadering. Er zal gesproken worden over de TT prijzen en uitkeringen. Laat je stem daarom gelden! Verder zal er een prachtige natuurfilm worden getoond op het grote scherm!!

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen & ingekomen stukken
4. Ballotage
5. Notulen vorige vergaderingen (30 oktober 2017)
6. Verslag feestavond
7. Jaarverslag secretaris
8. Jaarverslag penningmeester, kascommissie
9. Bestuursverkiezing
– Bestuur: Secretaris, G. vd Burg, aftredend en niet herkiesbaar*, R. de Jong stelt zich beschikbaar. Algemeen lid, G. van Malsen, aftredend en herkiesbaar*
– TT-com.: TT-commissielid, J. Kolkena, aftredend en herkiesbaar**
– Kascommissie: T. Bartsma, aftredend
10. Bestuursvoorstel nieuwe prijzensysteem TT
11. BEO-uitje, voorstellen?
12. Pauze met verloting
13. Natuurfilm op het grote scherm
14. Vraag & aanbod
15. Rondvraag
16. Sluiting

*Extra tegenkandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich vóór de aanvang van de jaarvergadering aanmelden bij de voorzitter.
** kandidaten voor de TT-commissie kunnen zich tijdens de vergadering melden.

Graag tot ziens op 26 maart! Het BEO-bestuur
_______________________________________________________________________

Wilt u kanarie s enten. Dan graag half juni het aantal opgeven bij Gerrit Feenstra Tel. 0515-574988 of bij Thijs Bartsma. Tel. 0652457207. Gr. G . Feenstra.
_______________________________________________________________________

Voorstel wijziging prijzenstelsel tentoonstelling BEO

Het financieel overzicht maakt duidelijk, dat de kosten van de tentoonstelling behoorlijk oplopen. Wij als bestuur hebben hier onze gedachten over en willen die graag met jullie delen om tot een goede oplossing te komen met als gevolg dat er een flinke besparing geregeld kan worden en onze club in de toekomst niet in financiële nood komt.

De vraag is echter: Wat wil de inzender en waarom stuur je vogels in.

a. Wil de inzender een beoordeling en een prijsje is leuk meegenomen. b. Wil de inzender de onderlinge strijd aangaan met de andere leden (wedstrijdelement) en ook prijzengeld pakken. c. Wil de inzender de onderlinge strijd aangaan met de ander leden, maar een beoordeling is voldoende en geldprijzen kunnen wel (veel) lager. d. Wil de inzender zoveel mogelijk (geld) winnen.

Om tot een flinke besparing te komen en de tentoonstelling betaalbaar te houden voor de toekomst stellen wij als bestuur voor:

Het prijzengeld per prijs verlagen en prijs/punten 1 punt te verhogen.

Nu 91 en hoger: 1e prijs dan: 92 punten en hoger 1e prijs, 90 punten: 2e prijs 91 punten 2e prijs, 89 punten: 3e prijs 90 punten 3e prijs.

Nu 16 x 5,00 = 80,00 Kamp. dan: 16 x 5,00 = 80,00 40 x 5,00 = 200,00 1e 12 x 3,50 = 42,00 56 x 3,50 = 196,00 2e 29 x 2,50 = 72,50 68 x 2,50 = 170,00 3e 59 x 1,50 = 88,50 Graveren = 150,00 Graveren = 150,00

Totaal nu =€ 796,00 Totaal dan = €433,00 Besparing is € 796,00 – € 433,00 = € 363,00.

Bovenstaand rekenvoorbeeld is gemaakt met de uitslagen van onze TT van november 2017. Hieraan deden 255 vogels mee en er werden maar liefst 180 prijzen uitgekeerd. In de nieuwe situatie zijn dit 116 prijzen.

Op de jaarvergadering staat dit belangrijke punt op de agenda en dan vragen wij jullie naar jullie mening. Ben je niet in de gelegenheid de vergadering te bezoeken, dan kan je eventueel reageren.
_________________________________________________________________________

BEO-LEDEN WEDEROM ZEER SUCCESVOL
Ook dit jaar zijn er weer verschillende BEO-leden met hun vogels naar diverse tentoonstellingen geweest en vaak met prima resultaten. Hier volgt een opsomming van de behaalde prijzen voor zover dit mij bekend is.
In Balk werden dit jaar de Friese Kampioenschappen georganiseerd. Voorheen heette dit de Districts-show. Er waren helaas maar 650 vogels ingeschreven (normaal zo’n 1100). BEO was wel goed vertegenwoordigd met 9 inschrijvers.
Gerrit Feenstra won zilver (92 pnt) met een geel intensieve kanarie.
Gerard van Malsen won goud (92) met een Isabel rood schimmmel kanarie en goud (92) met een agaat topaas rood intensieve kanarie.
Jeugdlid Jari van Malsen won goud (90) met een zwart kobalt rood intensieve kanarie.
Gerard Kolkena won goud (91) met een zwartwang grijze zebravink.
Geert Wind won 5 keer goud. Muskaatvink (94), binsenastrilde (91), turquoisineparkiet (92), elegantparkiet (93) en een stel elegantparkieten (187) en zilver met een stel elegantparkieten (185).
Sicco Veenstra won 3 keer goud. Grijsrugdwergpapegaai (91), stel catharinaparkieten (185) en een stel valkparkieten (185).
Frits Pronk won 2 keer goud met een lilianae-agaprnis (92) en een lutino fischerie(92) en ook nog zilver (92) met een nigrigenis.
Ook enkele van onze nieuwe leden hadden succes. Geert de Leeuw won goud met een stel (185) Roodkoplichtgroen Gouldamadines en Wim Dalhuizen won zilver met een turquoisineparkiet (91) en brons (91) met een elegantparkiet.
Een week later was de KERSTSHOW in Leeuwarden. Altijd een mooie tentoonstelling en 5 BEO-leden die hadden ingezonden hadden ook hier succes. Johan Kolkena werd kampioen met een grasparkiet en was zeer verrast en dolgelukkig. Hij kweekt al jaren grasparkieten en nu kampioen op een nationale show.
Gerrit Feenstra 2e prijs stel (185) geel intensieve kanaries en 3e prijs (90) met een geel int.kanarie.
Gerard Kolkena 3e prijs (90) zebravink blackface en 3e (90) met een maskeramadine.
Johan Kolkena dus kampioen (92) met een Texas Clearbody grasparkiet. Alleen de naam al van zo’n parkiet lijkt succes verzekerd. Klasse Johan!!!Ook nog 2 keer 3e (90) met kleine groen grasparkieten.
Frits Pronk 2e prijs (91) een 3e prijs (90) met een lilianae agapornis , 2 keer 2e (91) met een groene nigrigenis en 2 keer 3e (90) met een fischerie agapornis.
Geert Wind werd kampioen stellen tropen (189) met bichenowastrildes en kampioen stellen kromsnavels(185) met elegantparkieten en 1e prijs(92) met elegantparkiet. Tevens nog 3 keer 2e prijs (91) met een roodkopgouldamadine, een gordelgrasvink en een gele zwartoog geelvoorh. kakariki. Tevens werd hij 2e over de hele show van de 5 beste vogels per inzender.

Na deze show is er altijd nog 1 grote show en dat zijn de Nederlandse Kampioenschappen. Deze werden dit jaar voor het eerst in Zwolle gehouden. In de Ysselhallen waren 10.650 wedstrijdvogels ingeschreven met 3 BEOleden en 2 BEO-subleden.
Het meest succesvol was ons sublid Jos Wokke.Hij is een ware meester in het kweken van postuurkanaries en werd maar liefst 3 keer kampioen. Met een Padovan Gladkop kampioen (92) en zilver (91), kampioen (91) Padovan gekuifd en kampioen (91) Padovan bont en tevens nog zilver en brons met een Duitse kuif kanarie.
Sublid Lou Velleman werd kampioen (93) en won brons (91) met een Melado Tinerfeno kanarie.
Geert Wind werd kampioen (372) met een stam eleganten en kampioen (91) met een blauwvleugelparkiet.
Ons lid Wim Dalhuizen viel net buiten de prijzen.
We hebben deze show bezocht met een groepje BEO-leden en dit was weer een prachtige dag, die traditioneel werd afgesloten met een heerlijk chineesbuffet in Emmeloord. Altijd een topdag!!
Al met al een fantastische lijst met prijswinnaars. Nu staat het kweekseizoen weer voor de deur of is voor sommigen al begonnen en nu maar hopen dat de kweekresultaten zodanig zijn dat er eind dit jaar weer mooie TT-resultaten behaald worden. In januari 2019 zijn de Wereldkampioenschappen in Nederland (Zwolle) en wie weet, laten de BEO-leden zich ook dan weer gelden.
Geert Wind.


OOSTZAAN – Het is misschien geen neanderthaler in het ijs, maar toch is dit bevroren ijsvogeltje een bijzondere vondst. Het blauwe beestje werd gefotografeerd door Christoph van Ingen, die de vogel in een sloot bij de Kolkweg in Oostzaan ontdekte.
Ondanks wat de naam suggereert, houden ijsvogels helemaal niet van ijs en kou. Vandaar dat de vondst enigszins vreemd is. Het felblauwe vogeltje is nog in perfecte staat, wat Christoph, die het beestje vond tijdens het schaatsen, een paar mooie foto’s opleverde.
Het is niet duidelijk hoe de gevederde vriend in het ijs terechtgekomen is, aldus onze mediapartner De Orkaan. Het beestje kan bij het zoeken naar eten een wak in gedoken zijn, waarna hij vast is komen te zitten onder het ijs. Ook kan het zijn dat het ijsvogeltje geveld is door de winterse temperaturen en dood in het water is gevallen.
De strenge winter die de provincie deze week in zijn greep heeft, heeft al veel vogels het leven gekost.

————————————————————————————————————————

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————