Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste lezers,

Ik schrijf dit voorwoord op nieuwjaarsdag. In onze omgeving is de jaarwisseling gelukkig goed gegaan, geen gewonden of vernielde spullen. Ik wens de leden en sponsoren van de BEO het allerbeste voor 2018, net als alle lezers van deze nieuwsbrief Ik heb vannacht wel even extra stil gestaan bij dit speciale moment na een voor mij bijzonder 2017. Ik ben dankbaar dat ik dit mag schrijven. Gezondheid is echt heel erg belangrijk. Ik hoop dat ook alle vogels de jaarwisseling hebben overleefd. Ik heb eerder wel eens een vuurpijl op mijn volière gehad, wat uiteindelijk een grijze roodstaart gekost heeft. Zo ben ik alweer aangeland bij het wel en wee van de vogels. Zonder vogels geen vogelhobby en dus geen BEO. 2017 eindigt voor onze vereniging positief Sinds vele jaren weer een stijgend aantal leden. De reden waarom is echter niet zo leuk. Onze zustervereniging in Sneek hield namelijk op te bestaan Een zevental leden hebben zich daarom bij de BEO aangemeld. Ook heeft dhr. R.A. Bonga uit Bolsward zich aangemeld en we hebben er nog een jeugdlid bij, de 9-jarige Emma Jansen uit Heerenveen. Haar grootvader uit Nijland heeft witte zebravinken voor haar gekocht. Ze wil daar mee gaan fokken. Ik heet alle nieuwe leden van harte welkom. Ik hoop dat jullie je thuis zullen voelen binnen onze vereniging Dat de meesten van de nieuwe leden ook het showen van vogels een warm hart toedragen zal, zo verwacht ik, een gunstig effect hebben op het aantal showvogels op onze eerstvolgende show. Het bestuur heeft overigens alle Sneker leden persoonlijk aangeschreven een lidmaatschap van de BEO in overweging te nemen. Ze blijven namelijk wel lid van de bond en je zult toch ergens je ringen moeten bestellen! Als ik nog even terugkijk naar de onderlinge tentoonstelling dan was dit zeker een succes. Wel zodanig dat het bestuur met een voorstel zal komen om iets aan de prijzen te gaan doen. De kosten blijven te hoog en we kunnen dat financieel niet langer dragen. Op de jaarvergadering komen we daar op terug. Jullie vinden in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de jaarlijkse feestavond met prijsuitreiking. Hierbij van harte uitgenodigd met je/uw partner Ook vinden jullie een uitnodiging om volgende week mee te gaan naar de Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle. Nu nog dichterbij voor ons. Het is de eerste keer dat we Zwolle gaan bezoeken, ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Enkele van onze leden doen aan de wedstrijd mee, hierbij nu al vast succes toegewenst. Geef u voor beide tijdig op. Dan rest mij nog om onze kampioenen op de Friese kampioenschappen en de Kerstshow te feliciteren. We hebben daar bovengemiddeld goed meegedraaid. Een mooi resultaat voor inzenders van de BEO. In de nieuwsbrief van februari zullen we alle gewonnen prijzen met de winnaars nog een keer benoemen. Het bestuur heeft de datum van de jaarvergadering veranderd naar 26 maart as. Ik eindig dit stukje met u een mooi en goed kweek- en showseizoen toe te wensen.

Sicco Veenstra .
——————————————————————————————————————-

De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV Als vereniging willen we deze wedstrijd in ZWOLLE op donderdag 11 januari 2018 weer bezoeken.
We rijden met een paar auto’s vanuit Workum, Bolsward, Nijland naar Zwolle. Opstappen in Bolsward bij de wok om 09.15 uur. Het zou mooi zijn om dit jaar voor het eerst Sneek aan te doen om liefhebbers op te pikken!! Je kunt je aanmelden bij siccoveenstra@hotmail.com (0515573722) of bij gerbenvandenburg@hotmail.com. De opening is om 11.00 uur zodat we van tevoren nog even gezellig een bakje koffie of thee kunnen drinken op kosten van de penningmeester in het restaurant van de IJsselhallen. We sluiten weer af bij de chinees in Emmeloord. Het is altijd een mooie dag met het bekijken van alle vogels. Ook vinden de deelnemers het nog steeds erg gezellig. Dus twijfel niet maar geef je op.

————————————————————————————————————————

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————