Feestavond

Verslag feestavond 21 januari 2017

De jaarlijkse feestavond werd na een woord van welkom door voorzitter Sicco Veenstra geopend met een winterbuffet. Na het toetje  nam TT voorzitter Gerard van Malsen het woord en reikte de prijzen uit die door de deelnemers aan de TT 2016 waren gewonnen.
Vervolgens werden aan 8 jubilarissen een speld met het logo van de NBvV uitgereikt  voor respectievelijk 25, 40, 50 en 60 jaar lidmaatschap BEO en/of de bond.
Na de eerste ronde bingo gaf penningmeester Geert Wind een presentatie  van het boek over “40 jaar BEO” die hij heeft geschreven en waarbij het eerste exemplaar aan erelid R. Flapper werd uitgereikt. Op zijn beurt werd Geert Wind bedankt voor het maken van het boek. Na nog een ronde bingo werd afgesloten met een grote verloting.